Graficke pismenko První písemná zmínka o vesničce Boškov, původně Bočkov, něm. Boschkau, pochází z roku 1394, kdy náležela k panství Bočka z Kunštátu, kterým byla pravděpodobně také založena. První známou sakrální stavbou ve vsi byl dřevěný kostelík z roku 1408, který v roce 1432 zničili husité. V roce 1781 byla na místo zničeného kostela postavena zděná kaple. V té době bylo v Boškově 225 obyvatel v 10 velkých a 6 menších gruntech a v r. 1900 zde již žilo ve 101 domech 762 obyvatel. Jelikož většina obyvatel byla německého původu, byli po 2. světové válce vyhoštěni a začalo osidlování prázdných domů, které však zastavilo vyhlášení Vojenského újezdu Libavá.

 
Graficke pismenko V roce 1911 byla břidlicová střecha kostelíka vyměněna za novou z kanadského šindele. V roce 1922 byl pořízen nový zvon a roce 1927 byl kostelík vymalován. Dnes ves se 70 stálými obyvateli slouží především k rekreaci a o filiální kostel, patřící k  potštátské farnosti, se již příliš nedbá. Proto je dnes dost zchátralý a mše se zde koná pouze jednou ročně.

Text: historie
19.5. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: https://img.signaly.cz/, http://www.turistika.cz, http://www.radslavice.cz a další