Graficke pismenko Kostel sv. Lukáše v Křečovicích je zasvěcen jednomu ze čtyř evangelistů a prvnímu dějepisci církve. Pův. gotická stavba zmiňovaná již r. 1352 byla v 1. polovině 18. století nahrazena novou stavbou barokní se stejným zasvěcením. Prostý kostel je jednolodní o délce přes 30 metrů, vysoký přes 10 metrů a přiléhá k němu hranolová věž s barokní bání. Kazatelna a hlavní oltář jsou novorenesančním dílem Antonína Suchardy z r. 1910, oltářní obraz sv. Lukáše pochází z r. 1840 a namaloval ho Antonín Jeřábek. Boční oltáře sv. Vojtěcha a Antonína byly zhotoveny r. 1895. V kostelní lodi se dále nachází empírový náhrobek rytíře Josefa Lipovského z r. 1823. Na varhany postavené r. 1900 tu hrával Josef Suk i jeho tchán Antonín Dvořák.

 
Graficke pismenko Místní zvláštností je kamenná plastika pohanského, tzv. "slunečního boha", tajemný kámen neznámého původu a významu. Nachází se na jižní kostelní zdi, do níž je zvenku zasazen. Bývá považován za symbol usmívajícího se slunce od lidového umělce z neznámé doby, velmi často však také za starověkou památku keltského původu.

Text: historie
2.4. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací na webové stránce Římskokatolické farnosti Křečovice)