Graficke pismenko Po získání chvalské tvrze a dvora r. 1652 zřídili jezuité při tvrzi kapli sv. Anny, která sestávala ze čtyřbokého presbytáře s valenou klenbou a o málo větší lodi s klenbou křížovou. Kaple se od r. 1695 stala dokonce centrem farnosti, která od r. 1711 vedla i matriku. Do té doby byla totiž duchovní správa Chval i sousedních Svépravic vykonávána ze sousedních Dolních Počernic, které měly již od r. 1384 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

 
Graficke pismenko Již po zrušení jezuitského řádu byla za působení pátera Josefa Jana Pánka v letech 1793-1794 provedena přestavba zámecké kaple sv. Anny na kostel sv. Ludmily. Přestavba byla provedena tak, že původní loď kaple byla změněna na presbytář kostela a k probourané jižní stěně kaple byla přistavěna větší loď kostela s klenutým stropem a dvěma širokými okny po každé straně. Přistavěn byl také kůr s varhanami. V nové lodi byly zřízeny tři oltáře: hlavní sv. Ludmily, po levé straně sv. Jana Nepomuckého a po pravé boční oltář sv. Václava. Obrazy na oltářích jsou dílem církevního malíře Viléma Kandlera z roku 1880.
 
Graficke pismenko V r. 1825 byla k průčelí kostela přistavěna zvonová věž v novorománském slohu. Dva zvony o váze tisíc a 500 kg nechala v pražské zvonařské dílně Karla Bellmana ulít vdova po chvalském mlynáři Antonínu Rybovi. Věž však nebyla způsobilá nést tak těžké zvony a proto byly zavěšeny až r. 1875 po její přestavbě. Během 1. světové války však byly zrekvírovány pro válečné účely a zničeny a stejně dopadly i nové zvony, které byly pořízeny r. 1923 ze sbírek věřících ve zvonařské dílně Arnošta Diepolta v Praze. Ty byly sňaty r. 1942 za 2. světové války. Současné zvony byly pořízeny r. 1947 z Fondu národní obnovy.
 
Graficke pismenko Kostel byl celkově obnoven v letech 1997-1999 a nyní je farním kostelem pro farnost Chvaly.

Text: historie
13.8. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací Úřadu městské části Praha 20 na tabulích naučné stezky)