Graficke pismenko První zmínka o Vendryni pochází z roku 1305 a přibližně z této doby také pochází zdejší kostel sv. Kateřiny neboť jeho existence je doložena v listině vratislavského biskupství, pocházející právě z tohoto roku. Bohužel, dodnes neproběhl důkladnější archeologický výzkum, a tudíž zatím nebylo možné určit přesné stáří kostela. Kostel sv. Kateřiny byl původně zděný, kromě věže ta byla dřevěná. Od roku 1550 do roku 1654 patřil kostel protestantům, po roce 1654 připadnul zpět do rukou katolíkům jako tomu bylo od počátku zatím známé historie tohoto kostela. V roce 1800 byl „starý“ Vendryňský kostel ve velmi špatném stavu a to především jeho dřevěné části. Proto byl stržen trámový strop a byl nahrazen cihlovou klenbou, také původní dřevěná věž byla nahrazena zděnou. Roku 1891 dal kněz Olszak zvětšit malá okna (zřejmě románská) a koupil nový oltář. V roce 1910 rozhodl kněz Hermann o celkové přestavbě a proto presbytář a část staré (zřejmě románské) lodi byly zbourány a kostel byl rozšířen do tvaru kříže. Tuto podobu si kostel sv. Kateřiny zachoval až dodnes. V roce 2002 byla provedena zatím poslední rekonstrukce této krásné a zároveň jedné z nejstarších památek v tomto kraji.

Text: turistické
3.1. 2006 - Miroslav BITTER