Římskokatolický kostel sv. Kateřiny stojí přímo ve středu obce při křižování silnic do Přerova, Bystřice pod Hostýnem a Holešova.

 
Graficke pismenko Kostel s gotickými základy byl několikrát přestavován. Za nejstarší část staby je považována loď, věž je mladší a nejnovější je zadní partie kostela-presbytář a obě boční kaple. Zajímavé je i vysuté točité schodiště při věži vedoucí na kůr.
 
Graficke pismenko Roku 1601 dal majitel prusinovického panství protestant Arkleb z Víckova kostel obnovit a přistavěl kostelní věž. Tento Arkleb byl dvakrát ženat, poprvé s Kateřinou ze Zástřizl a podruhé se oženil r. 1599 s bohatou katoličkou Lukrécií Nekšovnou z Landeka, která se po jeho smrti v roce 1608 vdala za budoucího císařského generalissima Albrechta z Valdštejna.
 
Graficke pismenko Rod Prusinovských z Víckova vlastnil zdejší zboží (ves a tvrz) od roku 1460 až do pobělohorských konfiskací, kdy byly Prusinovice zabaveny Václavu Bítovskému z Bítova, manželu dědičky panství - Bohunky z Víckova. Z rodu Prusinovský z Víckova pocházel i Vilém, v letech 1565-1572 olomoucký biskup, který se zasloužil o založení olomoucké univerzity.
 
Graficke pismenko Prusinovští z Víckova měli v kostele svou rodinnou hrobku, pozdně gotické a renesanční náhrobky byly při velké přestavbě zasazeny na vnější straně jížní strany kostela. Tato velká přestavba proběhla v letech 1866-67, kdy ze starého kostela zbyly pouze základy a zdi až po okna, věž byla zvýšena na 36 m a byl přistavěn nový presbytář, kostel se tak zvětšil téměř o polovinu. V presbytáři starého kostela byl nalezen váček se stříbrňáky z doby vlády císaře Ferdinanda II. (1620 -1637).

Text: turistické
6.8. 2006 - Ondřej Štěpánek