Graficke pismenko Jednolodní kostel s pětibokým presbytářem. Z gotické podoby kostela se dochovaly dva pozdně gotické lomené portály (na západním průčelí a jižní zdi lodi) a okna v presbytáři. Uvnitř jsou fragmenty fresek z 15. století znázorňující Krista a sv. Kateřinu a dále fresky polenského malíře Jiříka Jircháře z přelomu 16. a 17.století. Na hřbitově je řada náhrobků významných osobností Polné. Jsou zde pohřbeni např. Břetislav Rérych, zakladatel polenského muzea a regionální historik, Karel Varhánek, podnikatel a mecenáš. Hodnotná je i plastika na hrobce rodiny Vítkovy – od akademického sochaře Františka Vladimíra Foita.

Text: popis
29.6. 2008 - Milan Caha (zdroj: Poche a kol. Umělecké památky Čech 3 a Jan Prchal, text brožurky Polná, historické město roku 2006)