kostel sv. Josefa

Krásná (Šumburk)

Kostel svatého Josefa v Krásné (Šumburku)

Graficke pismenko Ves Šumburk (po roce 1945 Krásná) proslavil v polovině 18. století "zázračný doktor" Johann Josef Anton Eleasar Kittel. Výnosy jeho úspěšné léčitelské a chirurgické činnosti mu umožnily nejen stavbu vlastního velkého domu (viz heslo), ale i kostela, který měl usnadnit přístup místních obyvatel ke slovu božímu. Dosud totiž museli docházet do Bzí, vzdáleného téměř 10 km a položeného o několik set metrů níže. Budování začalo roku 1756, skončilo čtyři roky nato. S žádostí o zřízení samostatné fary se již pětasedmdesátiletý Kittel obrátil na samotného Josefa II., tehdy ještě spoluvladaře Marie Terezie (1779) při jeho cestě krajem. Žádosti bylo vyhověno tři roky poté, prvním farářem se stal Kittelův syn Filip Jakob. Pro něj vznikla i rozlehlá fara naproti kostelu, celek doplňuje i trojiční sloup (viz heslo).

 
Graficke pismenko Samotný kostel je postaven na půdorysu kříže. V čele stojí hranolová věž (dodatečně přistavěná v letech 1773 - 76), v levém rameni se nachází nad schodištěm oltář Panny Marie Lurdské, pravé rameno je provedeno jako tzv. Svaté schody (příchod k Pilátovu domu v Jerusalémě).
 
Graficke pismenko Vlevo před kostelem stojí nad údajně léčivým pramenem pozdně barokní kaplička.
 
Graficke pismenko Naproti vchodu do kostela se nachází rozlehlá pozdně barokní patrová fara s velkou zahradou. V ní dožil u svého syna Johann Kittel.
 
Graficke pismenko Celý areál značně zchátral po roce 1945, kdy bylo ze Šumburku vyhnáno původní německojazyčné obyvatelstvo. Dnes dochází k jeho postupné obnově.

Text: historie
20.9. 2010 - Ivan Grisa, dle J. Scheybal - B. Beneš - J. Scheybalová: Památky Jablonecka, Severočeské museum v Liberci a Kulturní správa ONV v Jablonci n. N., 1969