Graficke pismenko Josef Kalasanský (José de Calasanz) byl španělský šlechtic, který žil v letech 1556–1648. Je zakladatelem řádu piaristů. Přišel s myšlenkou, aby každé dítě mělo vzdělání. A to dokonce bezplatně. Proto v roce 1607 založil církevní řád „Padres Piarum Scholarum“ – řád piaristů. Tento řád měl jeho představy realizovat. Jednalo se o mužský řád řeholních kleriků zbožných škol Matky Boží. Řád piaristů od počátku zdůrazňoval pochopení pro mateřský jazyk. Kladl důraz na náboženskou snášenlivost a přírodní jevy. Tím více vyhovoval potřebám prostého lidu, než řád jezuitský. Řád piaristů přišel v roce 1620 do Čech a v roce 1634 na Moravu.

 
Graficke pismenko Josef Kalasanský byl v roce 1748 papežem Benediktem XIV. blahořečen a roku 1767 papežem Klementem XIII. kanonizován. Roku 1948 ho papež Pius XII. prohlásil patronem všech veřejných křesťanských škol.

Text: historie
6.10. 2010 - Pavel Vítek – zdroj: Věra Remešová, Ikonografie a atributy svatých, Praha 1991