Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavba s polokruhovým presbytářem a věží při severní straně. Oltář je barokní s vyobrazením sv. Jiří v boji se saní. Varhany ze 17. stol. byly vyměněny v r. 1853 a ty poté v r. 1942. Zvony zde byly původně čtyři: sv. Jiří, sv. Markéta, sv. Trojice a sv. František Xaver. Za první světové války (1917) byly všechny zvony zabaveny, o dva roky později byla vrácena pouze sv. Markéta.

 
Graficke pismenko Kolem kostela je starý (již neužívaný) hřbitov a na něm osmiboká barokní márnice.

Text: popis
19.8. 2009 - petra hauková (http://vranenadvltavou.cz/) - redakčně upraveno