Graficke pismenko Gotický kostel sv. Jiří ve Vápně je písemně doložen od r. 1366. V r. 1720 byl barokně upraven, což se týkalo především lodi a vnějšího vzhledu. Z původní gotické stavby z poloviny 14. stol. zůstal zachován základ stavby a presbytář. V současné podobě je kostel jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem a se sakristií a předsíňkou po severní straně. Presbytář je podepřen opěrnými pilíři a zaklenut jedním polem křížové klenby. V lodi je plochý strop a kruchta. Vnitřní zařízení představuje především hlavní oltář z 1. poloviny 18. stol. s obrazem sv. Jiří a sochami sv. Petra a Pavla. Barokní cínová křtitelnice je datována r. 1677. Varhany pro kostel postavil r. 1914 Josef Kobrle (1851-1919), varhanář z Lomnice nad Popelkou.

 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiří nemá věž, proto v jeho sousedství vždy stála samostatná zvonice. Původní velká dřevěná zvonice neznámé podoby byla r. 1845 zničena požárem i se třemi historickými zvony ze 16. a 17. stol. Náhradou byla u kostela postavena jen samotná otevřená vzpěradlová zvonová stolice, krytá stříškou. Pro tuto zvonici byl r. 1867 zakoupen v Praze nový zvon. Zvonice sloužila až do r. 1935 (některé prameny uvádějí rok 1933), kdy byla nahrazena přesnou kopií. Jde o jedinou zvonici tohoto typu na našem území.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiří ve Vápně je kostelem farním, avšak farnost Vápno je v současnosti administrována ex currendo z farnosti Lázně Bohdaneč. Konají se zde pravidelné nedělní bohoslužby s výjimkou první neděle v měsíci.

Text: historie
5.8. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4, Academia 1982 a Karel Kuča: České, moravské a slezské zvonice, Libri 1994)