Graficke pismenko Karlovice se v písemných pramenech poprvé připomínají až v roce 1514 resp. 1543. V roce 1541 shořely na Pražském hradě Zemské desky, které byly vzápětí obnoveny a v následujících letech byly znovu zapisovány dřívější vklady. Tak byl v roce 1543 obnoven zápis o vkladu na panství Hrubá Skála, který byl již dříve učiněn zápisem z 28. července 1514. Zápis v roce 1514 učinil Jan Svojanovský z Boskovic, který byl nucen pro dluhy celé hruboskalské panství prodat. Ve výčtu hradů, zámků, tvrzí, měst a městeček, vsí a dalších statků, které byly předmětem prodeje jsou vyjmenovány i vsi Radvanovice, Karlovka (Karlovice), Svatoňovice a Roudný.

 
Graficke pismenko Dějiny Karlovic jsou však mnohem starší než první písemné zmínky. Na katastru obce stávala v minulosti ves Přáslavice. Ta je v písemných historických pramenech poprvé uvedena v roce 1352 a to v registrech papežského desátku. Palacký předpokládá existenci farní vsi Přáslavice již k roku 1270, pravděpodobně však jde o konstatování historicky nepodložené. Zánik Přáslavic v 15. století mohl být způsoben razantním úbytkem obyvatelstva z důvodu husitských válek a epidemie moru.

Text: historie
17.7. 2007 - Milan Caha