Graficke pismenko Na severovýchodním okraji Dušník se nachází dominantní pahorek, který je znám pod lidovým označením Homole. Vznikl uměle, což potvrdily i archeologické a stavební průzkumy, ale nikdy se nepodařilo zjistit, kdy a jakým způsobem ani z jakého důvodu byl vytvořen. Lidové pověsti jeho vznik spojují s bitvou u blízké Loděnice r. 1179, kde se utkala vojska přemyslovských knížat Soběslava II. a Bedřicha v boji o  český trůn, a tvrdí, že jde o mohylu nad hrobem významného bojovníka. Kronikář Václav Hájek z Libočan, který je znám řadou vybájených příběhů, vypráví, že na tomto místě nechal vítězný Soběslav zaživa zasypat zajatého nepřátelského rytíře Hellicha i s jeho koněm. Historici spojitost s touto bitvou odmítají a poukazují na to, že mohyly se u nás budovaly v dobách mnohem starších.

 
Graficke pismenko Na vrcholu Homole stála od nepaměti kaplička zasvěcená sv. Jiří. Vybudována byla zřejmě ve 13. století a r. 1595 byla opravována. Na jejím místě byl v letech 1687-1688 vybudován větší barokní kostel téhož zasvěcení, který byl slavnostně vysvěcen 4. července 1690 a sloužil svému účelu až do závěru 19. století. Tehdy byla přes Dušníky vybudována železniční trať a otřesy, které způsobovaly kolem jezdící vlaky, kostel na nestabilním podloží nevydržel a v jeho zdivu se začaly objevovat trhliny. Musel být proto uzavřen a r. 1904 odborná komise rozhodla o jeho zboření.
 
Graficke pismenko Nový kostel sv. Jiří, někdy označovaný jako kostel Stětí sv. Jiří, byl na jeho místě postaven na betonové základové desce v letech 1908-1910 v novorománském slohu. Je to orientovaná stavba s hranolovou věží v západním průčelí a se soudobým vybavením, k níž na vrchol Homole vede 52 kamenných schodů. Před jejím vysvěcením v červnu 1910 byly do věže zavěšeny tři zvony. I ve zdivu nového kostela se však postupem času začaly objevovat trhliny, které si vyžádají další zlepšení statického zajištění. Přes dominantní polohu se dnes kostel ukrývá mezi vzrostlými stromy, kterými je Homole porostlá, a kamenné schodiště k němu se zvolna rozpadá.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiří je v současnosti chátrajícím filiálním kostelem farnosti Rudná-Hořelice a bohoslužby se tu konají pouze jednou měsíčně. V závislosti na finančních možnostech církve je však plánováno odvodnění Homole, parková úprava s opravou schodiště, statické zajištění stavby i obnova elektroinstalace a výmalby.

Text: historie
29.6. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací městského úřadu Rudná)