Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1304. Raně barokní kostel sv. Jiří byl vystavěn v letech 1687–1690. Postaven byl na základech staršího kostela pocházejícího z 16. století. Z tohoto původního kostela pochází kostelní věž, která stojí před západním průčelím. Kostel byl rozšířen při jeho přestavbě v letech 1859–1860. Stavba je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem. Sakristie byla přistavěna na severní straně kostela. Interiér kostela je členěn toskánskými pilastry a kordonovou římsou s pseudorománským obloučkovým vlysem. Kostelní loď je plochostropá s dřevěnou kruchtou. V podvěží je křížová klenba. Hlavní oltář je novogotický s obrazem sv. Jiří a barokními sochami sv. Mikuláše a sv. Augustina. Areál kostela se nachází na hřbitově, který je ke svému účelu stále využíván. Před hlavním vchodem na hřbitov a ke kostelu stojí krucifix r. 1792 a neobvyklý mariánský pilíř z r. 1700. Kostel je památkově chráněn od roku 1958.

Text: popis
28.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz