Graficke pismenko Jednolodní obdélníkový kostel z lomového kamene s kamenickými detaily z místního červeného pískovce. Gotický presbytář je polygonální, opatřen opěráky. Na čelním – západním – průčelí je zřetelný vchod na emporu, dnes zazděný. V severní stěně je románské okno, ostatní okna jsou hrotitá, s kružbami z pseudogotické opravy na počátku 20. století. V interiéru se dochovaly gotické nástěnné malby z  poloviny 14. století. Oltář je rokokový, kazatelna empírová.

Text: popis
9.8. 2008 - Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 4. T-Ž, Academia, Praha 1982)