Graficke pismenko První písemná zmínka o Dvorcích je z roku 1339. Na místě současného kostela stával původně dřevěný farní kostel, zmiňovaný již roku 1339, později přestavěný na kostel zděný. K němu byla v druhé pol. 16. století postavena věž, která je i součástí nynějšího kostela. Starý kostel vyhořel při velikém požáru města r. 1751. Viditelné zbytky starého gotického kostela, kolem kterého se nacházel hřbitov, se dodnes zachovaly ve zdivu věže.

 
Graficke pismenko Nový kostel byl vystavěn v letech 1753 - 1755. Patronem nového kostela byl kníže Václav Liechtenstein. I tento kostel byl vážně poškozen při velikém požáru, který vypukl roku 1834. Brzy po požáru byl opraven (patron kníže Johann Josef Liechtenstein), a roku 1858 byl nově vysvěcen. Nové zvony odlil r. 1837 Wolfgang Stank z Olomouce. Věž byla v roce 1888 zvýšena o zvonové patro, vystavěné v novorománském slohu a na věž byly osazeny hodiny zhotovené firmou F. X. Schneidera z  Bruntálu. Kostel tehdy získal současnou podobu. Za 1. sv. války byly zvony zrekvírovány a roztaveny, nové zvony vytvořil r. 1925 Richard Herold z Chomutova. Kostelní varhany vyrobil r. 1840 brněnský mistr Franz Harbich, řezbami je vyzdobili Antonín Sabinský z Budišova a Josef Jahn z Dvorců.
 
Graficke pismenko Roku 1863 byla zhotovena Olivetská hora na boku kostela díky nadaci Leopolda Kleina, místního občana. Roku 1895 vymaloval kostel opavský malíř Paul Assmann. Roku 1897 byl hlavní oltář přemístěn do hřbitovního kostela sv. Kateřiny a nahradil jej nový oltář od Ferdinanda Stufflessera; který byl počátkem 21. století nahrazen oltářem z kostel sv. Jana Nepomuckého z kostela v Karlovci.
 
Graficke pismenko Roku 2012 byla provedena rekonstrukce věže a východní strany kostela, při této příležitosti byla do makovice věže vložena nová schránka s dobovými dokumenty, mincemi atp.

Text: historie
9.7. 2013 - Pavel Vítek-zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Academia 1994 (doplněno redakcí dle http://bruntalsky.denik.cz; info obec)