Graficke pismenko Kostel sv. Jiljí je podélná jednolodní stavba. K odsazenému pravoúhle zakončenému presbyteriu na severní straně přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří. Hlavní vchod do kostela je veden podvěžím. Hlavní oltář pochází druhé pol. 18.století. Na něm je bývalý Hostýnský obraz Panny Marie, zvaný Rottalovský pocházející ze 17. století. Kalichovitá mramorová křtitelnice pochází z původního vybavení kostela. Kostel je chráněná památka.

Text: popis
23.8. 2008 - Pavel Vítek - zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994