Graficke pismenko První kostel zde stál jistě již ve 14. století, kdy je první písemná zmínka o městečku Bystřice. Při velkém požáru v roce 1594 byl poničen i kostel a fara. Oba objekty však byly záhy opraveny. V roce 1744 pod patronací majitele zdejšího panství Františka Antonína Rottala byl vystavěn nový chrám. Stavitelem byl Tomáš Sturm starší z Holešova. Při opětovném požáru v roce 1789 byl kostel poškozen ale rychle opraven. V roce 1791 na kostelní věž instalovány první hodiny. Při dalším velkém požáru v roce 1833 byl opět zasažen jak kostel, tak i fara. Při obnově kostela byla vystavěna nová věž a tím kostel získal svou dnešní podobu.

Text: historie
23.8. 2008 - Pavel Vítek - zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994