Graficke pismenko Nejstarší románskou částí stavby je loď a presbytář postavený z pískovcových kvádříků. Zatímco jižní polovina kostela je zřejmě opravdu původní, severní část byla zřejmě znovu dostavěna s použitím původního kvádříkového zdiva. Díky opadající omýtce na apsidě i lodi je vidět rozdíl. V jižní polovině jsou kvádříky pravidelné a mezery mezi nimi minimální. V severní části není zdivo už tak pravidelné a i mezery jsou větší. Tento rozdíl je markantní hlavně na apsidě, kde je vidět i zazděné románské okno – předěl prochází jeho středem. Také zubořez a obloučkový vlys s palmetkami na patkách obloučků je v severní části neuspořádaný.

 
Graficke pismenko Presbytář nyní osvětlují dvě barokní okna, loď další tři. Mezi lodí a presbytářem chybí vítězný oblouk. V západní stěně lodi je zazděn portál, o kterém se soudilo, že vedl na panskou tribunu kostela. Jelikož ale byla tato část lodi dostavěna později, jde zřejmě o druhotně zazděný okenní překlad. V jižní stěně byl objeven záklenek s románskými špaletami – zřejmě také využitými druhotně v renesanci (či pozdní gotice), kdy došlo k přestavbě kostela respektující původní románský vzhled stavby.
 
Graficke pismenko Při barokní přestavbě v 18. století byla nejen dostavěna věž s přiloženým točitým schodištěm na místě starší dřevěné věže, ale byla také proražena nová okna, sklenut presbytář, loď dostala plochý strop, byla dostavněna kruchta. Sakristie na severu byla dostavěna ještě později.
 
Graficke pismenko U kostela stojí barokní fara z doby přestavby kostela v polovině 18. století.

Text: popis
16.8. 2008 - Ivka (L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa, Vlastivědná knihovnička SPS, sv. 9, Praha 2000)