Graficke pismenko Díky podobnosti některých původních architektonických prvků na apsidě s kostelem v Mohelnici je jeho vznik datován do poslední čtvrtiny 12. století, kdy je zde doložen panovnický dvorec, tzv. villica, kostel je doložen až k roku 1264. Poté, co bylo vysazeno podhradní město (1264 a znovu v roce 1291), zůstal kostel na východním okraji osídlení. Byl to mateřský farní kostel pro později zakládané kostely v  Kuřívodech, Krupé a Chlumu. Kostel patřil panovníkovi až do roku 1350, kdy jej získali pod patronát obutí augustiniáni, kteří sídlili na Karlově na Novém Městě Pražském. Těm patřil až do doby josefinských reforem, kdy připadl Náboženskému fondu.

 
Graficke pismenko Byl několikrát přestavován, přesto si zachoval víceméně románský vzhled. První přestavba proběhla někdy na rozmezí gotiky a renesance – bližší datování není možné. Podstatnější úpravou ale prošel kostel kolem r. 1763, kdy přibyl i nový inventář. Udržovací oprava proběhla také v 50. letech 20. století.

Text: historie
16.8. 2008 - Ivka (L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa, Vlastivědná knihovnička SPS, sv. 9, Praha 2000)