Graficke pismenko Novorománský kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1914-1915. Stavbu provedl Antonín Procházka podle projektu architekta Antona Mőllera. Kostel je trojlodní plochostropou bazilikou s příčnou lodí vloženou před chór s půlkruhovou apsidou na východní straně. Před západní průčelí je předsazena vysoká hranolová věž.

 
Graficke pismenko Na hlavním oltáři je obraz Oslavení sv. Jana Nepomuckého od Franze Antona Maulbertsche (autor nástropní malby Lenního sálu na zámku Kroměříž aj.) z r. 1760. Pochází ze zrušeného oltáře v katedrálním kostele sv. Mikuláše na náměstí Přemysla Otakara II. Zařízení kostela je soudobé. Varhany se 44 rejstříky od firmy Schiffer byly dokončeny v červenci 1916. Technickou zajímavostí je použití teplovzdušného podlahového vytápění.
 
Graficke pismenko Kostel je přístupný při bohoslužbách. V posledních letech (2011-2014) byl velice hezky rekonstruován. Kolem je malý parčík.
 
Graficke pismenko Vedle kostela stojí farní budova.

Text: historie
17.10. 2014 - UPČ,sv.první, kolekt.aut.,nakl.Academia,1977, Encyklopedie Č.Budějovic 1998, Jaroslav Špiroch