Špitál s kostelem svatého Jana Křtitele ve Slavonicích

Graficke pismenko V místech dnešní ulice Jana Žižky zřejmě existovala slovanská osada Slavonice (=ves lidí Slavoňových), vedle které vznikla ve 13. století osada německy mluvících kupců (v místech dnešního historického města). V této osadě pravděpodobně existoval kostel, jehož nástupcem by mohl být pozdější špitální kostel.

 
Graficke pismenko Stavbu špitálu povolil Janu z Hradce olomoucký biskup Václav Králík z Buřenic. Současný kostel je snad starší, mohl by pocházet z poloviny 14. století. Po husitských válkách byl upraven. Do konce 17. století jej obklopoval hřbitov, jehož pozůstatkem jsou sgrafitové epitafy na jižní i severní stěně kostela z roku 1582. V letech 1620 a 1845 areál vyhořel, po druhém požáru se špitál stal obytným domem.
 
Graficke pismenko Kostel po roce 1945 přestal plnit jakékoli funkce a zchátral. To sice odstranila rekonstrukce z roku 1995, kostel však od té doby opět upadá, malá okénka v západním průčelí slouží kolemjdoucím jako odpadkové koše.

Text: historie
9.1. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004