Graficke pismenko Kostel v Ryžovišti je jeden z nejkrásnějších chrámů v celém okolí. Vysoko klenutá kostelní loď je velmi prostorná, je 37 m dlouhá a 13 m široká. Velmi prostorný oltář je krásným vysokým obloukovým klenutím. Na něm jsou vyobrazeny 4 fresky. Pocházejí z roku 1902. Jedná se o Zvěstování Panny Marie, Narození Páně, Obřezávání a Zjevení Krista. Autorem fresek je Josef Hübsch z Prahy. Hudební kůr je naproti hlavnímu oltáři a spočívá na dvou kamenných sloupech a trubkovitém stropu. Varhany pořízené v roce 1872 jsou od Riegera z Krnova a mají deset manuálů. Křtitelnice pocházející z roku 1897 se nachází v presbyteriu. Její spodní díl je z kararského mramor a poklop je ze dřeva. Její součástí je i polychromovaná socha sv. Jana Křtitele. Sakristie se nacházela až do roku 1844 na evangelijní straně a jelikož byla úzká a vlhká, byla přeložena na epištolní stranu. Presbyterium je na jižní straně. Oltářní obraz „Povýšení sv. Kříže“ a obraz umírajícího Josefa s Ježíšem a Marií, jakož i 14 dalších obrazů zastavení křížové cesty, namaloval šternberský malíř Anton Richter. Na severní straně kostela stojí věž vysoká 49 metrů. V průčelí kostela je hodně široká, ve výšce se zužuje a tvoří lichoběžník. Asi ve 35 metrech ji završuje osmiúhlá kopule, nad níž přečnívá koule se znakem města. Uvnitř věže se nacházejí čtyři zvony. V roce 1908 byla položena nová dlažba a v roce 1929 provedena elektrifikace.

Text: popis
16.5. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: Robert Richter, Naše Ryžoviště