Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Současný kostel je již pátým ryžovišťským kostelem v pořadí. První dřevěná kaple byla vystavěna v roce 1289. Stála na jiném místě než stojí dnešní kostel a byla vypálena v době husitských válek. V roce 1433 byla v poněkud větší podobě obnovena. Již před rokem 1492 mělo Ryžoviště kostel a faru. Asi po 100 letech byla i tato kaple spálena, a to z důvodu morové nákazy. Tehdy byla vypálena celá osada. V době kolonizace okolo roku 1560 byl prostor obce opět osídlen, a to protestanty. Byl vybudován zděný kostel s mohutnou věží. Písemně je ale kostel zmiňován teprve roku 1570. Vzhledem k stoupajícímu počtu kolonizátorů se však po krátké době zdál kostel velice malý. Proto se rozhodl majitel panství Jan starší Kobylka v roce 1602 postavit kostel nový. Tento kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1603. Ze starého kostela zůstala zachována věž. Od konce roku 1624 spadal kostel pod ochranu Řádu německých rytířů. Za třicetileté války bylo Ryžoviště v roce 1637 a v roce 1643 zpustošeno požáry. A ohni v roce 1637 padl za oběť i kostel. Při požáru se roztavily i dva zvony. Ihned v roce 1638 byl odlit zvon nový. V roce 1655 byl kostel nově vysvěcen k poctě svatého Jana Křtitele. Tehdy začali místní obyvatelé přijímat katolickou víru. Do současného stavu byl farní kostel v Ryžovišti přebudován v letech 1755–1758. Poslední opravy kostela proběhly ve druhé polovině 20. století

Text: historie
16.5. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: Robert Richter, Naše Ryžoviště