Graficke pismenko První zmínka o blovickém kostele je z konfirmačních knih k r. 1374. Na místě gotického kostela ze 14. století byl v letech 1760-1767 postaven nynější barokní kostel sv. Jana Evangelisty, který nechal vybudovat tehdejší majitel panství Prokop Krakowský z Kolowrat. Nešlo však zřejmě o novostavbu, ale spíše o přestavbu starší svatyně, neboť podle písemných pramenů byly od roku 1755 shromažďovány prostředky na přestavbu starého kostela, roku 1769 pak rokycanský farář žádá o povolení mší v kostele, „který byl nedávno restaurován“. Více světla by do celé situace mohl vnést jedině případný archeologický výzkum.

 
Graficke pismenko Od té doby proběhly na kostele dvě poměrně rozsáhlé opravy. Tu první v r. 1844 vedl Ing. Johann Philipp Jöndl (1782-1870). V následujícím roce bylo do průčelí kostela umístěno šest soch českých patronů od Emanuela Maxe. Kolem kostela býval hřbitov a zde byla v r. 1833 postavena také kaple s  hrobkou rodu Kolowratů a Pálffyů. Druhá přestavba kostela proběhla v roce 1939.
 
Graficke pismenko Obdélníková loď má výrazný centrální prostor ve své východní části. Ten je rozšířen bočními kaplemi a půlkruhovým presbytářem. Po jeho stranách jsou oratoře a sakristie. Nad západním průčelím stojí hranolová věž s cibulovou bání. Průčelí je rozčleněno pilastry a je na něm šest nik se sochami českých patronů. Sochy zhotovil Emanuel Max v roce 1845. Vnitřní zařízení pochází vesměs z období výstavby kostela a je ve slohu rokoka a klasicismu. Monumentální portálový rokokový hlavní oltář se soudobým obrazem obnovil r. 1870 plzeňský malíř Johann Herzog.
 
Graficke pismenko V blízkosti kostela na severní straně stojí pohřební kaple s hrobkou Kolowratů a Pálffyů, která byla v r. 1833 přestavěna z původního staršího objektu. Stavebníkem byl hrabě Jan Nepomuk Karel Krakowský z Kolowrat (1794-1872). Kaple byla celkově rekonstruována v letech 2010-2014. Spřízněný rod Pálffyů z Erdödu získal zdejší panství dědictvím po bezdětném Janu Nepomuku Karlovi Krakowském z Kolowrat, známém vlastenci pod jménem Hanuš z Kolowrat, jehož zvěčnila Božena Němcová v povídce Pohorská vesnice.
 
Graficke pismenko Před kostelem se nachází litinový kříž z r. 1873. Na jižní stěně můžeme dále vidět zajímavé sluneční hodiny.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jana Evangelisty leží severně od náměstí, s kterým ho spojuje Americká ulice. Je kostelem farním a konají se v něm pravidelné bohoslužby, během nichž je přístupný. Nachází se u něj malé parkoviště.

Text: historie
30.10. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a web města)