Graficke pismenko Ve 14. století vystavěna loď kostela. V l. 1493 - 96 přestavba kostela a vystavěna věž s dlátkovou střechou. Poč. 16. století vzniká nástěnná malba sv. Kryštofa v lodi. V r. 1735 snížena střecha, v l. 1771 - 80 přistavěna kruchta a v r. 1823 oratoř. V r. 1834 vzniká severní předsíň lodi. V minulém století nález maleb v presbytáři (1943), postaveno nové schodiště na kruchtu (1955), provedena generální oprava (1958 - 59) a vymalován interiér (1991).

Text: historie
18.8. 2020 - Památkový katalog NPÚ,, Jaroslav Špiroch