Graficke pismenko Kostel ve Slavětíně je jednolodní, výrazně převýšená stavba s orientovaným presbytářem o stejné výši a šířce jako loď. K severnímu boku lodi přiléhá stejně dlouhá, ale výrazně nižší kaple, za ní sakristie. Západní průčelí téměř v celé šířce zakrývá vysoká věž se stanovou střechou.

 
Graficke pismenko Loď je zřejmě v celé výši románská, s dodatečně proraženými gotickými okny. Presbytář je velmi dlouhý, zevně s vysokými opěráky. Loď i presbytář kryje vysoká novogotická střecha s vikýři a výrazným sanktusíkem. Věž je omítnutá, první podlaží má bosáž v celé ploše, další v rozích. Ve spodním patře se nacházejí vysoká okna s hrotitým záklenkem a dřevěnými žalusiemi, v dalších pak kulatá a znovu hrotitá okna.
 
Graficke pismenko Interiér lodi je plochostropý (kasetový strop), presbytář má tři pole křížové klenby a šestipaprskový závěr. V lodi je přiznáno románské kvádrové zdivo, presbytář je vymalován gotickými, při restauraci přemalovanými malbami. V severní stěně gotický sanktuář.
 
Graficke pismenko Severní kaple je zaklenuta třemi poli křížové klenby, závěr je obdobný jako v presbytáři. Řada kamenických článků kostela byla obměněna při puristické restauraci. Ta se nedotkla barokní kruchty v západní části lodi ani západní věže.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení pochází z 16.–18. století.

Text: popis
21.9. 2008 - Ivan Grisa, dle D. Líbal: Katalog... a Umělecké památky Čech, svazek 3