Kostel svatého Jakuba Většího v Louchově

Graficke pismenko Existence kostela v Louchově je písemně doložena poprvé roku 1352. Podle slohového rozboru vznikl pravděpodobně ve II. polovině 13. století. Od konce 14. století do husitských válek byl sídlem samostatné farnosti, v 16. a počátkem 17. století byl zřejmě luterský. Lokalie zřízena 1794, samostatná katolická farnost obnovena 1853, de facto zanikla 1945.

 
Graficke pismenko Podle dochovaných architektonických článků se zdá, že kostel prošel úpravami v pozdní gotice (obnova po husitských válkách?). Současná délka lodi a tvar většiny okenních otvorů jsou výsledkem barokních úprav, prováděných kolem roku 1720. Poslední úpravy kostela, spojené s výmalbou, proběhly v 19. století.
 
Graficke pismenko Po nuceném odchodu většiny německojazyčného obyvatelstva po roce 1945 kostel postupně přestal plnit svoji funkci a zchátral. Tento proces se dále zrychlil po roce 1990, kdy byly odcizeny či zničeny zbytky vnitřního zařízení (na oltáři měla být pozdně gotická Madona z okruhu Ulricha Creutze). Zcela opuštěný je i hřbitov, který kostel obklopuje (v 19. století byl rozšířen k západu). Kostel i původní hřbitovní zeď jsou v havarijním stavu. Portál jižní předsíně se po zhroucení její horní části sklopil před někdejší vstup. Z márnice, která stála severozápadně od kostela, zbývá jen rozpadající se sokl obvodových zdí.
 
Graficke pismenko V posledních letech byly podniknuty pokusy o zahájení oprav, ustrnuly na položení nové krytiny na sakristii. Jeden z nejstarších kostelů v celých českých Krušných horách tak zřejmě spěje do stadia zříceniny.

Text: historie
16.10. 2011 - Ivan Grisa, dle Louchov - průzkum sakrálních objektů v okrese Chomutov