Kostel sv. Jakuba Většího

Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba Většího je s blízkým zámkem propojen schodištěm. Oblouková spojovací chodba vznikla někdy okolo roku 1768, původní chodba byla dřevěná. Kostel nechal založit Albrecht z Valdštejna na místě několika zbořených měšťanských domů. Od roku 1623 byla záměrem výstavba kostela jakožto katedrály, v níž by sídlilo nové biskupství, založené někdy okolo roku 1627 jako raně barokní stavba. Rokem 1628 začaly stavební úpravy, na kterých se účastnili vlašští zedníci a kameníci. Po vraždě Valdštejna byla stavba zastavena a roku 1681 kostel vyhořel. Opravy pokračovaly až do roku 1701, kdy byl kostel vysvěcen. K dalšímu požáru došlo v roce 1768. Opravy tentokrát pokračovaly až do roku 1770 a kostel dostal současně nové zařízení, které se dochovalo až dodnes a slouží i v dnešní době. V letech 1865 -67 bylo dokončeno novoklasicistní průčelí kostela, které se v době Valdštejna nestihlo dobudovat. Další stavební opravy a rekonstrukce proběhly v letech 1934-1941. Průčelí kostela je raně barokní a v letech 1865-67 byly dokončeny novoklasicistní úpravy. Zařízení je pozdně barokní z první poloviny 17. století. Hlavní oltář je rámový s obrazem sv. Jakuba, nad brankami po stranách stojí sochy svatého Petra a Pavla. Strany lodi zdobí boční oltáře s obrazy, vpravo obraz svaté rodiny a vlevo obraz sv. Anny s Pannou Marií. Následují sochy sv. Zachariáše a sv. Anny. Niky po stranách oltářů jsou součástí sochy českých patronů: sv. Víta, sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. Ludmily, po straně rokoková kazatelna.

 
Graficke pismenko Děkanství bylo postaveno v letech 1628-1630, pravděpodobně dle návrhu A. Spezzy. V roce 1768 zničeno požárem, v barokním stylu stavebně upravováno v letech 1769-74. Poslední stavební úpravy v roce 1941 Č. Musilem. Dodnes je v přízemí děkanství barokní klenba.

Text: historie
18.10. 2005 - amarek/Umělecké památky Čech, svazek první/