Graficke pismenko Klasicistní kostel má půdorys rovnoramenného kříže, se sakristií v ose kostela na východní straně a s hranolovou věží nad západním průčelím. Průčelí dominuje trojúhelníkový štít, se znakem Lichtenštejnů v tympanonu. Průčelí je členěno dvojicí lizén, stejně jako fasáda věže. Hlavní i boční portály kostela jsou pravoúhlé, v nadpraží zdobené vavřínovými festony.

 
Graficke pismenko Nad křížením ramen kostela je plochá kupole na pendentivech, ramena kříže klenuta valeně, v západním rameni kostela je zděná kruchta s varhanami, podklenutá valeně.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení kostela je klasicistní a empírové. Na výzdobě se podílela sochařská rodina Schweiglů.
 
Graficke pismenko Před kostelem stojí barokní sochy sv. Kateřiny (1712), sv. Barbory (1717) a sv. Jana Nepomuckého (1719).

Text: popis
25.10. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977