Graficke pismenko Děkanský kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v letech 1794-1801 podle plánů Josefa Hardtmutha, rakouského architekta, stavitele knížete Aloise I. z Lichtenštejna a také vynálezce, průmyslníka a zakladatele továrny Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích.

 
Graficke pismenko Nový kostel byl postaven na místě staršího kostela (stál nejpozději r. 1335, vyhořel r. 1636). Po požáru r. 1793 byl postaven nový kostel, který byl slavnostně vysvěcen roku 1801. Roku 1884 jej postihl další požár, při kterém zcela shořela střecha. Při opravě byla věž zastřešena novou bání a kostel byl vybaven novým vnitřním zařízením. R. 1888 byl kostel znovu slavnostně vysvěcen. Dnešní báň věže je z r. 1913 – představitelé České Třebové se svolením a finanční pomocí knížete Jana z Lichtenštejna nechali vyměnit báň kostela tak, aby byla v souladu s podobou kostela podle Hardmuthových plánů, kterou měl kostel před r. 1884. V letech 1991-1993 prošel kostel rekonstrukcí. V l. 2001 - 2004 byla dokončena velká rekonstrukce varhan, při které byl také přidán třetí manuál a 1 500 píšťal. R. 2012 byly zrestaurovány pozdně barokní sochy sv. Kateřiny (1712), sv. Barbory (1717) a sv. Jana Nepomuckého (1719), stojící kolem kostela.

Text: historie
24.10. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977; http://www.ctrebova.cz; http://www.nockostelu.cz