Graficke pismenko V současnosti je z původního kostela zachována hranolovitá věž a presbyterium se sakristií. Ta slouží nyní jako boční kaple. Mezi tyto starší části kostela byla vestavěna nová loď. Nově byla orientovaná tak, že původní délka kostela tvoří její šířku a osa lodi s kněžištěm tvoří s původní orientací pravý úhel. Obdélníková loď je na jihu zakončena mírně odsazeným kněžištěm. K západní stěně přiléhá věž. Vstup do kostela je na severu. V severní části kostela byla na osmi sloupech vystavěna hudební kruchta. Na kruchtě najdeme zdobené klasicistní varhany. Slohovou různost starší a novější části prozrazují okna. V kapli jsou štíhlá, ve věži štěrbinová a v lodi široká. Ve vnitřním vybavení kostela zaujme nástěnný oltář, pocházející z doby před rokem 1798, kde je znázorněn sv. Jakub Starší. Mariánský boční oltář zdobí obraz Panny Marie Immaculaty, sv. Josefa a sochy sv. Kateřiny a  Barbory. Kostel je zapsán v seznamu kulturních památek.

Text: popis
15.4. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.rymarovsko.cz/historicke-pamatky/kostely-a-kaple/