Kostel svaté Heleny v Krásném Lese

Graficke pismenko První jistá písemná zmínka o existenci kostela v Krásném Lese (Schönwald) u Frýdlantu pochází až z roku 1495. Dochované konstrukce, důkladně prozkoumané po posledním požáru objektu (1992) umožňují klást jeho vznik do II. poloviny 13. století, kdy ves stejně jako řada dalších v dnešním výběžku vznikla jako lánová na německém právu (v případě Krásného Lesa součást dlouhé přípotoční zástavby, zahrnující spolu s ním i obě Řasnice). Kostel tak patří do skupiny jednotně řešených kostelů z té doby s prakticky čtvercovou lodí a v tomto případě lehce lichoběžným, rovně uzavřeným presbytářem. V Krásném Lese se dochovala jeho původní křížová klenba včetně masivních kamenných žeber.

 
Graficke pismenko Po třicetileté válce je doložena několikerá změna patrocinia, způsobená tápáním nových katolických kněží v dříve čistě luterském prostředí oblasti (1665 svatý Martin, 1670 svatý Jiří, 1713 Panna Marie). Současné zasvěcení zřejmě získal při některé z přestaveb v 18. století (1725, kdy snad postavena věž, 1741 nový vstup), nejspíše při velké přestavbě, provedené podle plánů Johanna Josepha Kuntzeho na přelomu 60. a 70. let frýdlantským stavitelem J. Thunem (Thumem). Další úpravy, zejména v interiéru, proběhly v 19. století.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 kostel zchátral, roku 1992 vyhořel. Poté proběhl výše zmíněný stavebně historický průzkum a částečná obnova stavby.
 
Graficke pismenko Kostel je obklopen bývalým hřbitovem s kamennou ohradní zdí a bránou z 18. století, u které se nachází fara z roku 1716.

Text: historie
19.6. 2011 - Ivan Grisa, dle P. Šternová (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, okres Liberec A - Le, NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci 2010 a Kracíková - Balling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, Unicornis 2003