Graficke pismenko Kostel byl jednolodní orientovanou stavbou s užším presbytářem a pětibokým polygonálním závěrem. Před západním průčelím je vysunutá čtverhranná věž. Presbytář byl od lodi oddělen triumfálním obloukem. Do lodi se vstupovalo hrotitým gotickým portálem na jižní straně. Další vedlejší vstup byl také z přízemí věže. Severní stranu lodě a nároží presbytáře podpíraly opěrné pilíře. Na severní straně presbytáře byla obdélná sakristie.

 
Graficke pismenko Věž a severozápadní část lodě jsou dnes silně nakloněny. V plné výšce západního průčelí má věž vertikální trhlinu. Loď měla vysokou sedlovou střechu krytou šindelem. Otisk střechy je dosud patrný na věži. Po obou stranách věže jsou také obě části střešního štítu. Mezi jižní částí střešního štítu a věží je v důsledku odchylky věže veliká mezera.
 
Graficke pismenko Obvodové zdivo lodě je lépe dochováno na jižní straně, kde je gotický vstupní portál s polovinou svého ostění. Uvnitř jsou patrny spodní části triumfálního oblouku. Po nedávném odstranění sutin byla pod obloukem odkryta zděná základna kazatelny se zděnými schůdky na straně lodě. V presbytáři se dochovala ostění dvou vysokých gotických oken a také půlkruhové přípory křížové klenby. Dále byla odkryta sedile s půlkruhovým obloukem výklenku a schránka sanktuáře v síle zdi. Ta sloužila k uložení bohoslužebných předmětů. Schránka je po obvodu bohatě profilovaná, je nad ní trojúhelný tympanon s reliéfem kříže.
 
Graficke pismenko Opěrné pilíře presbytáře zdobí armování a římsy. Na vnější straně presbytáře je patrný pokus o zpevnění kostela. Zeď byla zvenčí zesílena. Součástí novějšího zdiva byl minimálně jeden další opěrný pilíř bez armování.

Text: popis
5.1. 2021 - Pavel Semple