Graficke pismenko Jméno Stránske je odvozeno od údolí, ve kterém se vesnice nachází. První písemná zmínka o ní je z roku 1368, kdy její majitel Dominik Balog požádal o povolení ke stavbě kostela. Důvodem byla značná vzdálenost, přibližně 6 km, kterou museli místní lidé absolvovat cestou do kostela v Rájci. Obec v té době patřila k rájeckému panství. Povolení ke stavbě kostela udělil ostřihomský arcibiskup Tomáš Telegdi 29. června 1368. V okolí kostela vznikl hřbitov.

 
Graficke pismenko Na konci 15. stol. byl kostel přestavěn v pozdně gotickém slohu. Dostal nová okna a opěrné pilíře. Po opravě v roce 1694 jej vysvětil nitranský biskup Leopold Kolonič. V 18. stol. byl barokně upraven. V té době byly hlášeny trhliny ve zdivu kostela. Kolem roku 1800 spadla klenba, tu pak nahradil dřevěný strop. 15. ledna 1858 byla celá oblast zasažena zemětřesením. V Žilině byla poškozena většina domů. Už tak chatrný kostel ve Stránském byl také vážně poškozen. Na opravy nebylo peněz. Kostel měl narušenou statiku, lidé se báli do něj vstoupit. Nakonec byl v roce 1877 zcela opuštěn. Sochy byly přeneseny do kostela v Konském a zvony do nové dřevěné zvonice na školním dvoře. Během 1. světové války byly dva největší zvony konfiskovány armádou na výrobu děl. Ve vsi je od roku 1995 nový kostel sv. Heleny. Od roku 2012 se o zříceninu starého kostela starají aktivisté z občanského sdružení Obnova Slovenskej Zeme. Od roku 2013 má tato organizace kostel v pronájmu od obce. Byly odstraněny sutiny a probíhá konzervace zdiva.

Text: historie
5.1. 2021 - Pavel Semple, zdroj: (https://www.stranske.sk/obec-2/historia-obce/)