Graficke pismenko Kostel sv. Havla je svou monumentálností jednou z nejzajímavějších barokních staveb na Kolínsku. Jedná se o jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu s presbytářem, který je situován příčně k lodi. Západní průčelí má nejbohatší architektonickou úpravu. Ve střední ose se nachází monumentální pravoúhlý portál. Vrcholí mohutnou zvlněnou supraportou, kterou ukončuje segmentová římsa. Na klenáku nad portálem je osazen velký erb Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna. Celé průčelí je členěno vysokými pilastry, které nesou kladí s mohutnou korunní římsou. Vrchol je zvýrazněn vysokým rokokovým štítem. Do roku 1904 bylo průčelí ještě zvýrazněno věžičkou s cibulovou bání. Stavbu kryje jednotná valbová střecha. Kostel je obklopen hřbitovní zdí s dvěma bránami. Z interiéru kostela za zmínku stojí především raně barokní oltář. Vnitřní stěny chrámové lodě jsou členěny vysokými pilastry s jónskými hlavicemi.

 
Graficke pismenko V současnosti je kostel ve velmi špatném stavu. V posledních letech byl několikrát vykraden.
 
Graficke pismenko V sousedství kostela byla v roce 1750 postavena roubená zvonice, jako náhrada za zbořenou věž středověkého kostela. Zastřešena je zvonovitou střechou s polygonální lucernou. Zvon zde umístěný byl ukraden v roce 2000.

Text: popis
20.7. 2007 - Pavel Vítek - zdroj - www.cestyapamatky.cz/stolmir-kostel.html