Graficke pismenko Podle Dalimilovy kroniky už v desátém století na místě dnešní obce měl kníže Václav (svatý) dvorec, který je tehdy nazýván Žitomíř. První kostel je doložen v první polovině 14. století.

 
Graficke pismenko Současný barokní kostel svatého Havla byl vystavěn v letech 1710 - 1750. Autorem projektu stavby je pravděpodobně František Maxmilián Kaňka. Vzhledem k finančním problémům však nebyla stavba realizována v úplné verzi. Stavbu vedl říčanský stavitel Kristián Minedim. Poměrně dlouho se vlekoucí dostavbu provedl stavitel Jan Kalhota z Plaňan. Stavbu kostela finančně zajišťoval Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna, tehdy majitel černokosteleckého panství.
 
Graficke pismenko Kostel svatého Havla se v podobě, v jaké byl dokončen v roce 1750, dochoval v podstatě do současnosti. Je filiálním kostelem farnosti sv. Gotharda v Českém Brodě.

Text: historie
20.7. 2007 - Pavel Vítek - zdroj - www.cestyapamatky.cz/stolmir-kostel.html