Kostel svatého Havla v Rasochách

Graficke pismenko Rasochy se poprvé připomínají roku 1352 jako rožmberský majetek, patří však na okraj nejstarší souvislé obydlené oblasti Čech. Dva roky nato je zmiňován i zdejší farní kostel. Jeho stavební vývoj ani podoba nejsou známy, poloha na kopci nad vsí ukazuje na pravděpodobně výrazně starší původ.

 
Graficke pismenko Roku 1680 nechal tehdejší majitel chlumeckého panství, kam Rasochy spadaly, František Oldřich Kinský, postavit nový prostý kostelík ve formách přechodu mezi renesancí a barokem. Nejvýraznějším architektonickým motivem je západní štít. Také interiér kostela je prostý, vnitřní zařízení pochází většinou z přelomu 17. a 18. století, výrazně ho ochudily krádeže v 90. letech 20. století.
 
Graficke pismenko Kolem kostela se nachází funkční hřbitov, obklopený kamennou zdí. Východně od něj stojí bývalá fara, jejíž obvodové zdi minimálně v úrovni přízemí jsou současné s kostelem. Zdejší farnost byla od roku 1418 neobsazena, obnova se uskutečnila až se stavbou nového kostela. Dnešní podoba fary pochází z 19. století.
 
Graficke pismenko Západně od kostela, vetknuta do ohradní zdi hřbitova, stála hranolová dřevěná zvonice se vzpěradlovou konstrukcí, zřejmě výrazně starší, než dnešní kostel. Koncem 60. let shořela při požáru, vzniklém z vypalování trávy. Přitom zanikl i zvon z roku 1560, jehož torso je uloženo v kostele.

Text: historie
23.2. 2011 - Ivan Grisa, dle http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/rasochy/