Graficke pismenko Kostel je jednolodní prostá stavba s opěráky, obdélného půdorysu, s pravoúhlým presbytářem (počátek 14. století) a obdélnou sakristií, při západním průčelí je malá předsíň, po straně lodi šnekové schodiště (kolem r. 1800).

 
Graficke pismenko V předsíni je gotický hrotitý vstupní portál (přibližně z r. 1360), v jižní zdi presbytáře zachováno úzké hrotité gotické okno (13. století).
 
Graficke pismenko Presbytář je sklenut dvěma poli křížové žebrové klenby, žebra jsou klínového profilu s pozdně gotickými příporami, je zde pozdně gotické sedile a nástěnný sanktuář (dat. 1521) se soudobými železnými dvířky. Loď kostela je plochostropá, triumfální oblouk je široký, hrotitý. Zařízení kostela je pseudogotické z konce 19. století, oltáře vytvořil P. Bušek ze Sychrova. Obraz sv. Havla na hlavním oltáři se přisuzuje J. M. Kremser-Schmidtovi (opraven v letech 1847 a 1917). Množství nástěnných maleb, obrazů, soch – na levém bočním oltáři je pozdně gotická socha Madony (kolem r. 1480). V průčelí jsou zazděny náhrobníky z let 1522, 1573, 1605, 1684, 1713. Na opěráku presbytáře je pamětní deska B. Balbína (1938) s reliéfem od J. Moravce. U kostela stojí zděná hranolová zvonice, postavená v pseudorománském stylu v letech 1870–1871.

Text: popis
28.9. 2011 - Rodochrozit, E.H. podle Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., Academia 1980