Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi Osvětimany pochází z roku 1350, kdy patřila Benešovi Lambertovi z Rájce a jeho manželce Ance. Kostel s farou zde stál již v 15. století. Od počátku patřila osvětimanská farnost s kostelem pod patronátní právo místních vladyků, sídlících na zdejší tvrzi. Zděný kostel sv. Havla byl postaven na místě původního dřevěného kostela, který zničil požár. Stavba byla zahájena roku 1689 za finanční podpory majitele buchlovského panství Jana Dětřicha Petřvaldského z Petřvaldu, což dokládá kamenné ostění se znakem pánů z Petřvaldu (páv a sloup) nad hlavním vchodem do kostela. V roce 1691 byl kostel požehnán.

 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení chrámu pochází převážně z 18. století a jeho dominantou je hlavní oltář s ostatky sv. Prokopa Mučedníka, sv. Urbana a sv. Theodory s oltářním obrazem sv. Havla. V 19. století byla položena nová dlažba, pod níž se v prostoru za kněžištěm nachází krypta, ve které jsou pochovávání místní faráři, úředníci z buchlovského panství a mniši. V roce 1889 byly pořízeny varhany, které zhotovil novojičínský varhanář Karel Neusser. V roce 1906 provedl malíř Josef Kubíček z Uherského Hradiště výmalbu kopule, v níž je vyobrazeno působení sv. Cyrila a Metoděje na hoře sv. Klimenta nedaleko Osvětiman. V současnosti farnost spadá pod římskokatolický děkanát v Uherském Hradišti.

Text: historie
6.5. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://www.turistika.cz/ a další