Graficke pismenko Kostel sv. Havla opata byl založen jako gotický kolem r. 1330. Z původní stavby zůstal dodnes dochován presbytář. Kostel byl mnohokrát přestavován a upravován, nejvýznamnější je však přestavba v letech 1840-1844, během níž byla na západní straně přistavěna věž o výšce 27,2 m. Současný vzhled kostel získal r. 1890 po prodloužení sakristie. Hřbitov, který se rozkládal kolem, byl zrušen r. 1790. Ve 20. stol. kostel chátral, proto byla v letech 2000-2002 provedena jeho záchranná rekonstrukce podle projektu Ing. Otakara Hrdličky.

 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavba s obdélným presbytářem a obdélnou sakristií v ose a s věží v průčelí. Ve spodní části věže je obdélný portál, zazděný barokní portál se nachází na severní straně lodi. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou, v lodi je strop s barokním štukovým rámcem. Zařízení je vesměs novogotické z 19. stol. Hlavní oltář pochází z r. 1866 od arch. Jana Kaury, boční oltáře z r. 1893 od Františka Krejčíka. Lavice jsou rokokové a z konce 18. stol. pochází také cínová křtitelnice.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Havla opata byl až do konce r. 2008 kostelem farním, nyní je filiálním ve farnosti Smečno a konají se v něm pravidelné bohoslužby.

Text: historie
9.8. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4, Academia 1982 a informace z vývěsek na místě)