Graficke pismenko Jednolodní kostel s obdélnou lodí, osvětlenou kasulovými okny. Rovněž presbytář je obdélný, s kasulovými okny. Na jižní straně lodi se zachovalo gotické okno s jednoduchou kružbou. V západním průčelí je hranolovita věž. Zařízení je převážně rokokové z doby kolem r. 1750 a ze druhé poloviny 18. stol. Hlavní oltář je rokokový, s obrazem Stigmatizace sv. Františka od I. Raaba (restaurován v roce 2001), se sochami sv. Augustina a sv. Heleny. Dvířka sanktuáře jsou z poloviny 16. století. Boční oltáře sv. Ludmily a sv. Anny jsou rovněž rokokové. Oltář sv. Barbory s obrazem od J. Frühlicha a se sochami sv. Judy Tadeáše a sv. Josefa (datována 1759). Cínová křtitelnice z roku 1601 se znaky manželky Jana Ježovského Ludmily z Týna, Václava Vratislava z Mitrovic, Ludmily Ježovské z Lub, Václava Počepického z Počepic a Jakuba Zbudovského, kteří křtitelnici zaplatili. Před hlavním oltářem je vratislavská hrobka (pohřben zde byl Václav Vratislav z Mitrovic a jeho děti). Kolem kostela je hřbitov s márnicí ze druhé poloviny 18. stol. Na klenbě márnice nástěnná malba s výjevem Posledního soudu.

Text: popis
4.10. 2009 - Milan Caha (zdroj:Poche E.a kol.: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978 a www.prostor-ad.cz)