kostel sv. Františka Serafinského

Jubilejní kostel císaře Františka Josefa I.

Kostel svatého Františka Serafinského (z Assisi), původně Jubilejní kostel císaře Františka Josefa I. v Šumburku nad Desnou

Graficke pismenko Obec Šumburk nad Desnou vznikla počátkem 17. století na levém břehu Desné těsně nad jejím soutokem s Kamenicí. Dlouho se jednalo o nevelkou zemědělskou osadu. Průmyslový rozvoj započal počátkem 19. století, mocným impulsem byla stavba železnice z Železného Brodu roku 1875. Na pomezí Šumburku a sousedního Tanvaldu po obou březích Kamenice vznikla řada továren. Obě obce postupně stavebně splynuly, až do II. světové války však zůstávaly správně samostatné. Jedním z důvodů byla i odlišná národnostní situace: zatímco Tanvald měl téměř výlučně německojazyčné obyvatelstvo, v Šumburku převažovali Češi.

 
Graficke pismenko Pozdější první český šumburský starosta Karel Pekárek byl i stavitelem zdejšího kostela. Základní kámen k němu byl položen 3. 12. 1898, stavba skončila vysvěcením 15. 8. 1901. Vznikl jednolodní novogotický kostel s vysokou věží u hlavního průčelí, která dominuje centru dnešního Tanvaldu. Od 28. 4. 1904 zde funguje samostatná farnost, předtím spadal Šumburk pod sice nedaleké, ale vzhledem k výškovému rozdílu obtížně dostupné Příchovice.
 
Graficke pismenko Původně nesl kostel poněkud netradiční název Jubilejní kostel císaře Františka Josefa I. (základní kámen byl položen v roce 50. výročí jeho nástupu na trůn). Od roku 1918 se označuje jako kostel sv. Františka Serafinského (z Assisi), i když v den položení základního kamene se slaví svátek Františka Xaverského. Šumburk se i přes převahu českého obyvatelstva stal roku 1938 součástí Německem zabraného pohraničí. V letech 1942–45 byl spojen s Tanvaldem, po válce se nakrátko osamostatnil, roku 1948 obě města definitivně splynula. Kostel je vzhledem k odlehlé poloze tanvaldské svatyně (viz heslo) dodnes hlavní sakrální budovou města.

Text: historie
4.10. 2010 - Ivan Grisa, dle webové stránky města Tanvald