Pověst o zázračném obrazu Panny Marie

Graficke pismenko V kostele je obraz Panny Marie, držící na ruce malého Ježíška, který proslul mezi lidmi a svého času se kvůli němu stal kostel velmi oblíbeným poutním místem. Legenda vypráví, že když nově vytvořený obraz vezl do kostela vozka od malíře z nedaleké obce, byla zdejší horská oblast zasažena povodní. Vozka vjel na most, když přišla velká voda a most před vozem i za vozem strhla – jen prostřední díl, na kterém zastavil vůz, zůstal stát. Zázračná záchrana vozky a jeho nákladu je připisována obrazu, a od těch dob se stal kostel s obrazem cílem mnoha poutníků.

Text: pověsti
22.9. 2012 - E. Horáková podle Památky archeologické a místopisné I., Karel Vladislav Zap, Muzeum král. Českého r. 1855