Graficke pismenko Gotický kostel byl postaven na počátku 14. století. V písemných pramenech se prvně objevuje až roku 1349, při žádosti o obsazení zdejší fary. Původně se kolem kostela rozkládal hřbitov.

 
Graficke pismenko Po roce 1620 se kostel stal filiálním farnosti Svojanov. Není zcela jisté, od kdy je kostel zasvěcen sv. Erasmu, je pravděpodobné, že původně byl zasvěcen Panně Marii. Zasvěcení se snad změnilo r. 1722 (tímto rokem je datován obraz sv. Erasma). V Rohozné se dodnes slaví dvě poutě, jedna na svátek narození Panny Marie (8. září) a druhá na svátek sv. Erasma (2. června).
 
Graficke pismenko Roku 1835 byl kostel opraven. Farním se stal opět roku 1875. R. 1855 byly při malování kostela objeveny fresky ze 14. století, které byly později zabíleny. Roku 1866 byla zbourána původní dřevěná, samostatně stojící zvonice. Roku 1888 byl kostel rozšířen přestavbou, byla prodloužena loď a k západnímu průčelí byla přistavěna hranolovitá věž se zvonicí (zavěšeny zvony z původní zvonice). Interiér kostela byl upraven do současné podoby v l. 1893–1904 za faráře a akademického malíře P. Eduarda Neumanna, který navrhl podobu hlavního oltáře, namaloval 14 obrazů křížové cesty a navrhl barevně zdobená okna.
 
Graficke pismenko Z původní části kostela ze 14. století se zachoval presbytář s původní gotickou klenbou přibližně z roku 1375 a portálek na jižní straně lodi. R. 2008 zanikla zdejší samostatná farnost sloučením farností Rohozná, Stašov a Svojanov pod jednu farnost Svojanov.

Text: historie
26.2. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., nakl. Academia; http://www.rohozna.cz