Graficke pismenko Neprobylický kostel sv. Ducha stával v centru vsi v sousedství historické zvonice. Pro celkovou zchátralost a vlhkost byl r. 1741 zbořen a nahrazen barokní stavbou nad severním okrajem vsi. Nyní stojí na planině mezi poli a hranou zalesněné stráně.

 
Graficke pismenko Barokní kostel sv. Ducha na návrší nad obcí nahradil r. 1741 zbořený středověký kostel téhož zasvěcení v centru. Byl podstatně upraven v 19. stol. Je to podélná stavba o obdélné předsíni a vstupním obdélném prostoru s lunetovou valenou klenbou. Loď tvoří plochostropý prostor na půdorysu příčně umístěného oválu. Na střední osu křížově zaklenutého presbytáře navazuje obdélná plochostropá sakristie. Průčelí s omítkovou rustikou v nároží je zvýrazněno kruhovým oknem a vysokým štítem. Před ním se nachází předsíň.
 
Graficke pismenko V současnosti je kostel jakousi potěmkinovskou stavbou. Zvenčí má totiž zcela zachovalou omítku i zastřešení. Dojem se rázem změní, jakmile rozraženými vstupními dveřmi vstoupíme do předsíně a projdeme do oválné lodi. V interiéru totiž neuvidíme nic než holé barokní zdivo. Proti nám dovnitř proudí světlo kruhovým oknem v presbytáři a pod ním se dveřním otvorem otevírá pohled do sakristie. Skutečně nevadí, že je stavba volně přístupná. Nic se už odtud nemůže ztratit. Uvnitř však podvědomě cítíme, že tu zůstal sv. Duch, jemuž je stavba zasvěcena a který byl v minulosti nadějí mnoha generací.
 
Graficke pismenko Kostel je v současnosti filiálním ve farnosti Slaný, pochopitelně však nemůže být využíván k církevním obřadům.

Text: historie
11.10. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978)