Graficke pismenko Kostel je orientovaný, srubové konstrukce, zdi i věž jsou pokryty šindeli. Loď je od východu zakončena trojbokým presbyteriem se čtverhrannou sakristií od severu. Loď má hřebenovou střechu zakončenou nad presbytářem trojboce, sakristie a další drobné prvky mají malé pultové stříšky. Krytinu všech střech tvoří šindele. Věž je čtyřboká, konická, s boky i střechou také pokrytými šindeli. Od jihu je připojena k lodi čtverhranná kaple Matky Boží s trojbokým závěrem.

 
Graficke pismenko Výzdobě interiéru dominuje polychromie (renesanční z pol. 16. století a manýristická z poč. 17. století) odkryta při rekonstrukci v letech 1994–97. Kromě dekorativních motivů to je monumentální vyobrazení sv. Kryštofa na severní zdi lodi, kompozice Posledního soudu na stěně presbyteria, postavy andělů z Arma Christi na východní stěně lodi či řada 12 apoštolů s Kristem na parapetu hudebního chóru. Z 18. století pocházejí křtitelnice, oltáře a kazatelna, z počátku 19. století je náhrobek Stanislava Jablonovského.

Text: popis
31.12. 2005 - Zany