dějiny kostela

Graficke pismenko Farní kostel sv. Doroty v Trzcinici byl dříve datován do poloviny 16. století, podle novějších výzkumů bylo však postaven pravděpodobně již koncem 15. století. Kolem poloviny 16. století byl kostel vyzdoben renesanční polychromií, pravděpodobně nákladem korunního místokancléře Jana Ocieskieho a jeho ženy Žofie, kterým tehdy Trzcinica patřila. Na konci 16. století byla od západu k lodi přistavěna věžovitá zvonice. V 1. polovině 17. století byl kostel znovu vyzdoben polychromií.

 
Graficke pismenko Na počátku 19. století byl kostel přestavěn, mimo jiné byla k lodi od jihu přistavěna kaple Matky Boží a kostel byl opatřen bedněním. O století později byla přestavěna věž, zamalovány polychromie a střechy pokryl plech. Od roku 1995 probíhala kompletní rekonstrukce, která kostelu navrátila jeho původní středověkou podobu.

Text: historie
31.12. 2005 - Zany