Graficke pismenko První kostel v Ratíškovicích byl vystavěn okolo roku 1445, doba jeho zániku však není známa. Později byla v obci okolo roku 1660 vystavěna malá kaple, v místech mezi dnešním kostelem a hřbitovem. Až teprve roku 1855 bylo započato s výstavbou dnešního kostela, k jehož vysvěcení došlo roku 1857. Kostel byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. Teprve pak ale došlo k postupnému vybavení interiéru kostela. Postupně tak byl kostel vybaven hlavním oltářem, bočními oltáři a byla dokončena vnitřní výzdoba. R. 1867 byly instalovány varhany a roku 1873 zakoupen první z kostelních zvonů. Roku 1933 byl do kostela zaveden elektrický proud.

 
Graficke pismenko Kostel byl v průběhu svého trvání několikrát opravován. Poprvé v roce 1907, následně pak roku 1927 a po 2. svět. válce. Tehdy také byly do kostelní věže zakoupeny další dva zvony. Poslední renovace kostela proběhla v letech 1983 – 1985 a 1987.
 
Graficke pismenko Roku 1987 byl instalován nový oltář a do prohlubně mensy uloženy ostatky sv. Jana Nepomuckého Neumanna.

Text: historie
29.2. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - www.ratiskovice.com