Území Zborovic bylo osídleno již v 10. stol. Poprvé se ves připomíná v roce 1276, kdy ji vlastnil Stanimír ze Zborovic. O historii zborovického kostela není příliš známo a prameny se rozcházejí. První zmínky o zborovickém kostele a snad i faře pocházejí z roku 1374. Později, během třicetileté války, farnost zanikla. V 17. století byly Zborovice přifařeny do Zdounek. V letech 1673-1690 měl mít zborovický kostel tři oltáře, stříbrný kalich, jediný ornát a dva zvony. V roce 1737 byla ve Zborovicích znovu obnovena samostatná duchovní správa. Sochařská výzdoba kostela sv. Bartoloměje vznikala na etapy od 40. let do konce 18. století. Na výzdobě pracoval i olomoucký sochař Ondřej Zahner, autor většiny soch na sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Na financování barokní přestavby kostela se podílel rod Rottalů, který vlastnil Zborovice. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, který byl v roce 1836 zrušen. V 19. století Zborovice několikrát zachvátil požár, který poškodil i kostel. Kromě zničené střechy a věže měly být opraveny také oltáře. Poslední úpravy interiéru proběhly v roce 1913.

Text: historie
4.11. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.obeczborovice.cz, https://is.muni.cz/ a další