Kostel svatého Bartoloměje v Radkově

Graficke pismenko Radkov byl sídlem drobné šlechty, která žila na místní tvrzi, jejíž pozůstatky, zvané Kočičí hrádek, se dochovaly dodnes. Nejstarší zmínka o zdejší faře (a tím i kostelu) pochází z roku 1360. Jednalo se zřejmě o nevelký gotický objekt s věží, v horní části dřevěnou. Jeho stavební vývoj je neznámý, jistě byl několikrát obnovován po živelných či válečných pohromách.

 
Graficke pismenko Podrobnější zprávy o  vývoji kostela pocházejí až z 18. století. Tehdy byl filiálním k Urbanovu u Telče. Roku 1717 kostel vyhořel natolik, že o jeho obnově, trvající do následujícího roku, se píše jako o novostavbě. Zřejmě však přežila řada konstrukcí, zejména spodní část věže.
 
Graficke pismenko Od roku 1785 byla v Radkově opět samostatná farnost. To dalo podnět jak k rekonstrukci téměř zřícené farní budovy, tak i k další velké opravě kostela, znovu označované za novostavbu (po požáru 1799). Tehdy dostal kostel svůj dnešní vzhled ve stylu velmi opožděného a zlidovělého baroka (1816–18). Poslední požár postihl kostel roku 1871.
 
Graficke pismenko Samostatná správa radkovské fary skončila roku 1952, od té doby je farnost spravována z Telče. Kostel byl přesto udržován v dobrém stavu, roku 1974 byl pořízen nový zvon (zavěšen 1977). Koncem 20. století proběhla velká oprava kostela, který tvoří dominantu obce v údolí Moravské Dyje.

Text: historie
17.1. 2010 - Ivan Grisa, dle Bohumil Pavlů: Sv. Bartoloměj v Radkově, článek na stránkách obce Radkov (http://www.radkov.cz/index.php?idmenu=1&clanek=22)